Logo Tatra

Změny prováděné na vozidlech Tatra 603 během výroby


Rok


Od výr. čísla


Změna


Tatra 603

1958   Vstup čerstvého vzduchu k topení a větrání vnitřního prostoru byl veden prolisem víka kufrového prostoru před ozdobou.
1958 681 Vozidla do výrobního čísla 680 měla přívod čerstvého vzduchu pouze pro větrání, který byl veden kapotou kufrového prostoru. Od výrobního čísla 681 je čerstvý vzduch přiváděn do topení samostatným potrubím, jehož vstupní otvor byl na levé straně vozu za předním přednárazníkem.
1959   Hranatý tvar předních ukazatelů směru byl změněn na tvar kapkovitý a ozdobná lišta s označením "603" byla opět snížena k ose svítilny. Spodní ozdobná lišta na dveřích tvořila nad vybráním pro zadní kolo malý "blesk". Vybrání pro zadní kolo bylo nepatrně zvětšeno. Za předními přednárazníky se obejvily půlkruhové otvory, kterými byl nasáván čerstvý vzduch k nezávislému topení. Dosud byl vzduch nasáván přímo z vnitřního prostoru osádky, čož mělo za následek příliš vysokou relativní vlhkost vzduchu a tím zamlžování oken. Bílé pryžové přednárazníky začaly být nahrazovány přednárazníky v barvě černé.
1959 1201 Provedena zásadní změna v brzdovém systému. Vozidla do výrobního čísla 1200 byla vybavována dvouokruhovou hydraulickou brzdou. Byla řešena se dvěma hlavními brzdovými válci normálního provedení, které byly umístěny vedle sebe, do kterých působí dvojitá pístnice od brzdového pedálu. Každý okruh, pro přední a pro zadní nápravu má svůj hlavní válec. Pro vyrovnání tlaků násldkem opotřebení brzdového obložení, průužností systému atd. je zde vyrovnávací hlavní válec s plovoucím pístkem, který propojuje oba okruhy. Toto řešení bylo převato ze závodního vozu Tatra-monopost. Systém nebyl příliš bezpečný, neboť při ztrátě tlaku v jednom okruhu (např. následkem prasknutí hadice), tlak ve druhém okruhu ihned stoupnul na dvojnásobek, takže bylo nebezpečí, že i v tomto okruhu dojde k prasknutí hadice. Protože tandemový hlavní válec nebyl tehdy ještě vyvinut, Bylo proto přistoupeno k rekonstrukci brzdové soustavy na jednookruhovou. Původní průměr hlavního válec byl 2 x 19mm, u jednookruhové soustavy byl změněn na průměr 22mm, vzhledem na jednotnost hlavních válců i u spojky.
1959 T 603 G 2088 Od výrobního čísla motoru 2088, tedy od 1451 vozu byl vyměněn motor T603F (2545 ccm) za motor T603G o zdvihovém objemu 2473 ccm. Výkon motoru, točivý moment i spotřeba paliva zůstaly zachovány.
1959 1801 Do 1800 vozu byl montován kulový čep ramene přední nápravy v provedení, kde celé těleso kloubu bylo uloženo v pryžovém pouzdru a opěrná miska kulového čepu byla ke kouli přitlačována talířovými pružinami. Tato konstrukce byla změněna tak, že talířové pružiny byly nahrazeny pružinou válcovou, jejíž přítlačná síla se podstatně zvětšila a pryžové uložení kloubu bylo zrušeno a nahrazeno uložením kovovým.
1959 1801 Od výrobního čísla vozu 1801 bylo nahrazeno benzínové topení Eberspächer B2 (2000 kcal) výkonějším topením Eberspächer B3 (3000 kcal). Kanál pro přívod čerstvého vzduchu v přední kapotě byl zrušen. Přívod čerstvého vzduchu k topení byl zajišťován potrubím z levé strany a pravou stranou vozu bylo provedeno potrubí, kudy byl přiváděn čerstvý vzduch do rozváděcí komoru u benzínového topení. V této rozváděcí komoře byla klapka, kterou bylo možné do jisté míry teplotu ve voze regulovat. Byla provedena změna ovládání topení.
1960 2001 Od výrobního čísla 2001 se změnila konstrukce přítlačného kotouče spojky. Byly zrušeny odstředivá závažíčka, která s většími obrátkami motoru zvyšovaly přítlačnou sílu přítlačného kotouče spojky, přítlačná síla se dosáhla silnějšími pružinami.
1960 2501 Změna horních držáků tlumičů zadní nápravy.
1961 3888 Do 3887 vozu se montovala převodka řízení, která byla vybavena bronzovým přitlačovacím kamenem hřebene řízení kruhového tvaru. Na spodní straně tohoto bronzového kamene byl vytvarován klín, který zapadl do klínové drážky v hřebenu řízení. Bronzový kámen byl přitlačován do hřebene řízení talířovými pružinami. Tímto uspořádáním je ozubená tyč řízení přitlačována na pastorek řízení, čímž se vymezuje zubová vůle v řízení. Ukázalo se, že talířové pružiny nejsou vhodné. Bronzový přítlačný kámen válcovitého tvaru byl nahrazen plochým kamenem obdélníkového tvaru, drážka v ozubené tyči řížení byla zrušena a talířové pružiny byly nahrazeny dvěma malými tlačnými pružinami.
1962 4547 Do prostoru přítlačných pružin se montovalo přítlačné pouzdro, které nejen omezuje zvedání hřebene řízení a tím i možné klepání řízení, ale hlavně zabraňuje přeskočení přítlačného bronzového kamene přes dorazový šroubek.

Tatra 2-603

1963 001 Od 12/1963 vyráběn nový typ T2-603. Do stejného otvoru v přední části karosérie byl místo skleněného krytu namontován panel se čtyřmi reflektory. Byl zrušen nápis tatry na přední kapotě. Do střední části světlometů montován trojúhelníkový znak tatra. Na přední kapotě zrušena ozdobná mřížka (hrábě). Byl zrušen také otvor na kapotě pod ozdobou. Na lapačích vzduchu jsou vytvořeny vyšší ozdobné lišty ve tvaru ploutví. Zadní koncové svítilny jsou nového tvaru a odrazky jsou přemístěny do přednárazníků. Chromovaný rámek pro osvětlení SPZ je nového tvaru bez převyslých boků.
1966 1702 Od 8/1966 vyráběny nové vozy jako Model 66. Pro kontrolu hnacího řemene chladícího exhaustoru bez dynama je montován hlídač řemene, který při prasknutí řemene signalizuje tuto poruchu červeným světlem ve sdruženém přístroji. Vzhledem k negativnímu prolisu nové přední kapoty upraven kohout palivové nádrže. Na přední kapotu montována podstatně větší a hranatější ozdobná T lišta. Na obou stranách karosérie se objevila nová ozdobná lišta, která navazuje přední ukazatel směru a pokračuje až do otvoru pro přívod vzduchu k motoru. Spodní lišta na dveřích s malým bleskem je zrušena. Lapače vzduchu jsou prodlouženy až k zadním dveřím a mají novou lištu. Zadní pryžový přednárazník je nového tvaru, v jehož středu je odrazové sklo. Pod vinutými pružinami jsou montovány pryžové podložky ve spodních miskách pružin. Byla provedena úprava řadící vidlice v převodovce. Klouby kliky přední nápravy mají nové tvary ochranných vaků. Montují se resktukturované klouby řízení, které mají uzavírací víčka v hodní částu kloubu zaválcovaná přes pryžovou vložku, takže kloub je nerozebíratelný. Byla provedena rekontrukce přepojení kondenzátoru a zapalovací vícky ze spínací skříňky. Tlumiče zadní nápravy mají jiné uchycení. Montován posilovač brzd ATE T 50/24.
1967 2134 Od výrobního čísla 2134 vyráběny vozy jako Model 67. Nově umístěna palivová nádrž s plnícím hrdlem na blatníku a klapkou ovládanou táhlem z pravé strany přístrojové desky. Nový přívod vzduchu k topení a větrání. Bylo zrušeno automatické předehřívání sacího potrubí motoru. Vzhledem k nižší poloze palivové nádrže umístěno do palivového systému čerpadlo Hardy E57 do prostoru pod sedadly vedle topení. Dále je použito nových ramének stěračů, nové houkačky a nové výrobní štítky motoru i vozidla. Bylo zavedeno vypínací ložisko se stálou náplní mazacího tuku NV2, na kterém je maznička, kterou se ložisko přimazává jen při střední opravě. Provedena rekonstrukce upevnění dvouřadého naklápěcího ložiska hnacího hřídele zadní nápravy.
1967 2269 Změna upevnění dvouřadového naklápěcího ložiska hřídele zadní nápravy.
1967 2651 Změněno postavení hlavních válců brzdy a spojky do vodorovné polohy. Nově se montuje pouzdro chránicího měchu brzdového válce.
1968   Od 1.1.1968 se z důvodu zvýšení životnosti montuje nová úplná klika přední osy s pouzdrem č. v. 3-603.9.44.91-1/92-1 náhradou za úplnou kliku přední osy s pouzdrem č. v. 2-603.9.44.12-1
1968   V průběhu roku 1968 došlo ke změně soukolí v rozvodovce Gleason na Spiromatik.
1968   Nové vozy vyráběny jako Model 68. Byl podstatně rozšířen panel reflektorů. Mezi reflektory je umístěn trojúhelníkový znak, který dostal po stranách malá křidélka, pod znakem přibyla malá lišta a nápis "603". Kryty předních ukazatelů směru dostávají oranžovou barvu (doposud bílé) a jsou v nich zrušeny žárovky obysových světel, které jsou přemístěny do hlavních světlometů. Přední i zadní nárazník je nového tvaru se svislými pryžovými přednárazníky. Ty jsou nyní konstruovány pro možnost odtlačení jiného automobilu a to jak v zatíženém, tak i nezatíženém stavu vozidla. Přední nárazník je upraven pro dodatečnou montáž světlometů do mlhy. Nasávání vzduchu k topení a větrání, které bylo u starších modelů pod předními přednárazníky tvaru půlkruhu, je u nového modelu přemístěno na kapotu kufrového prostoru před přední okno. Kapota motoru je rovněž nového tvaru. Vhodným vytvarování tvoří současně svítilnu pro osvětlení SPZ. Na hraně prolisu je připevněna podlouhlá tvarovaná chromovaná lišta. Nad touto lištou je umístěn trojúhelníkový znak tatra, shodný se znakem, který je umístěn mezi reflektory. Pro zlepšení výhledu řidiče na semafory bylo čelní sklo zvětšeno ke střeše o 60mm.
1968 2951 Změněn těscící kroužek 25x40x10 na 26x45x10, aby při vysouvání a zasouvání spojkové hřídelky nedocházelo k poškozování těsnícího břitu kroužku.
1968   Od třetího čtvrtletí montovány posilovače brzd tuzemské výroby, výrobek n. p. Autobrzdy Jablonec. Nahrazují dovážené posilovače od firmy ATE-NSR.
1968   Od 1.7.1968 přemístěna zapalovací cívka z karosérie na pravou stranu motoru.
1969   Změna přívodu paliva k topení.
1969   14.2.1969 získal Model 69 technickou způsobilost platnou až do 1.7.1975, tedy do ukončení výroby.
1970   Z důvodu neplnění plánu výroby souprav kotoučových brzd byl FMD 6.5.1970 nově otypován automobil pod označením Tatra 2-603 Model 69/I, tedy automobil se všemi změnami Modelu 69, ale s bubnovou brzdou. Vyrobeno asi 50 kusů.
1970 T 603 H 9948.50.75.70 Zrušení bronzové vložky v hlavě válce, závitový otvor pro svíčku M14x1,25 SH8 přímo v hliníkové hlavě. Použití svíček PAL 14L-8T s delším závitem a vysunutou elektrodou místo dřívějších PAL 14-8
1970 T 603 H 9966.50.75.70 Montováno větší olejové čerpadlo
1970 T 603 H 10.078.50.75.70 Poslední číslo motoru s původním provedením rozvodu.
1970 T 603 H 001.1.50.75.70 Motory s novým provedením rozvodu - změna zdvihátek ventilů, vačkového hřídele. Motory číslovány znovu od čísla 001, za výr. číslem přibylo "1." označující motory s novým rozvodem. Mění se nastavení ventilové vůle u sacích ventilů na 0,15mm (dříve 0,10mm) a výfukových na 0,25mm (dříve 0,20mm).
1970? T 603 H Montáž nového provedení chladičů oleje
1970   Od října 1970 je topný agregát vybaven spínacím relé, které při přehřátí topení přeruší proud do elektromagmetického ventilu a tím přeruší přívod paliva do topení. Po ochlazení topení je start opět možný po zatlačení knoflíku na spínacím relé. Touto změnou se zrušila pojistková skříňka u svorkovnice, která u původního provedení zajišťovala bezpečnost provozu topného agregátu.
1971   Zrušení ozdobné T lišty na přední kapotě.
1972? T 603 H 7446.1.50 Montovány nové výfukové ventily z dovozu od firmy ATE-NSR (pro 1000 motorů), dále nahraženy ventily tuzemské výroby z materiálu AKMB.
1972   Od 1.7.1972 není již prostor pod zadním sedadlem vyplňován plstí.
1973 T 603 H 9.856.1.50.75.73 Od 1.12.1973 montováno nové elektronické bezkontaktní zapalování PAL-MAGNETON.

V tabulce nejsou zatím zdaleka podchyceny všechny změny, které byly v průběhu výroby vozu T603 provedeny, ale postupně se pracuje na jejich doplnění.

Informace jsou čerpány z oficiálních materiálů n. p. Tatra.

ZPĚT