Logo Tatra

Počty automobilů Tatra 603/2-603 v centrálním registru vozidel

Rok k 14.2.2013 k 1.1.2017
1957 33 36
1958 42 37
1959 61 60
1960 96 95
1961 107 111
1962 95 100
1963 31 34
1964 41 44
1965 64 70
1966 58 60
1967 79 79
1968 118 116
1969 172 175
1970 139 141
1971 135 140
1972 163 165
1973 158 163
1974 150 151
1975 73 78
Celkem 1815 1855

Údaje jsou čerpány z oficiální statistiky Ministerstva dopravy ČR. Buď v tom mají pánové od Babiše bordel, nebo nám počty provozovaných šestsettrojek opět rostou. V přehledu nejsou obsaženy auta na veteránských značkách, jejichž počty jsou asi tajné.

ZPĚT