Logo Tatra

Ochrana automobilu Tatra 603
proti korozi metodou ML

Automobil č. 7 / 1973

Metoda ML

Návod byl zpracován na základě technologických zkoušek konzervace ve spolupráci s n. p. Tatra v Kopřivnici. Tento návod není dogma a není proto vyloučeno, že si některá pracoviště nebo i jednotlivci naleznou odlišný přístup k místům a prostorám, které je třeba konzervovat. Doporučujeme použít přípravku Resistin ML.

Postup

Z vozidla se vyjme náhradní kolo a demontují se všechny dveřní výplně a všechna čtyři kola. U vozu T2-603 s kotoučnovou brzdou se chrání kotouče brzd papírovým nebo jiným krytem před jejich nežádoucím znečištěním konzervačními prostředky.

Na vozidle se konzervují především všechny svařované spoje, nepřístupné dutiny a kouty, kde je největší pravděpodobnost kondenzace vody a shromažďování vody při mytí vozu i v průběhu provozu vozidla podle uvedeného nákresu:

 1. v zavazadlovém prostoru
 2. v prostoru náhradního kola
 3. v prostoru táhel řízení a zakotvení ramen přední nápravy (pod pedály)
 4. dutiny zárubní předních dveří a předního sloupku oken
 5. dutiny předních a zadních dveří
 6. dutiny bočních nosníků otvory po odehnutí bočních koberců
 7. střední sloupek dveří
 8. otvory pro zvedák
 9. šroubované spoje lapače vzduchu a svařované spoje zadního blatníku (z prostoru motoru)
 10. prostory zárubné zadních dveří a vnitřní prostor podběhu zadního kola (po odejmutí vnitřních zadních výplní)
 11. prostor akumulátoru
 12. prostory za světlomety a víkem světlometů (ze zavazadlového prostoru)
 13. přední víko zavazadlového prostoru - všechny sváry a lemy z vnitřní strany včetně závěsu víka
 14. zadní víko zavazadlového prostoru - všechny sváry a lemy z vnitřní strany včetně závěsu víka
 15. podvozek jako celek se nastříká konzervačním prostředkem Resistin Car

Pro pracovní operace č. 2, 4, 6, 7 a 10 se použijí stříkací pistole s ohebnými nástavci.

ZPĚT