Logo Tatra

Schéma zapojení elektrického zařízení a příslušenství automobilu Tatra 603 od výrobního čísla 1601

Jaroslav Cholevík
Schémata elektrických zapojení osobních automobilů, NADAS 1968


Umístění elektrických zařízení v automobilu Tatra 603
Schéma elektrického zapojení vozu Tatra 603
Os - Dvě přední skupinové svítilny umístěné na předních blatnících se dvěma žárovkami kuličkami 12 V, 5 W s paticí BA 15s pro obrysová světla podle ČSN 30 4316 a dvěma žárovkami kuličkami 12 V, 35 W s paticí BA 20s pro směrová světla (blikače) podle ČSN 30 4313. Levá svít. - Autopal - 08-9340.47; pravá - Autopal - 08-9340.48.
Bu - Dvě žárovky kuličky 12 V, 35 W umístěné v předních skupinových svítilnách viz "Os". Dvě žárovky kuličky 12 V, 15 W s paticí BA 15s pro směrová světla (blikače) umístěné v zadních skupinových svítilnách viz "K" podle ČSN 30 4315.
A - Dva olověné akumulátory 6 V, 82 Ah zapojené do série podle normy 3 ST 82 ČSN 36 4311 uložené ve volných prostorách předních blatníků nad podběhy pro kola (na každé straně jeden). K akumulátorům je přístup z předního zavazadlového prostoru po odejmutí bočních vík. Víko se otvírá pootočením uzávěru o 90° šroubovákem. Uzeměn je záporný pól. Technické údaje: napětí - 6 V; jmenovitá kapacita - 82 Ah při 20 hod. vybíjení do 1,75 V na článek; normální vybíjecí produ - 4,1 A pro 20 hod. vybíjení do 5,25 V; normální spouštěcí proud - 246 A, a) při + 25 °C po dobu 6 minut do 4 V, za b) při - 18 °C po dobu 3 minut do 3 V; vybíjecí proud pro 20 minutové vybíjení při + 25 °C do 4,5 V - 102 A; normální nabíjecí proud (pro nabíjení cizím zdrojem) - 8,2 A pro dobu asi 13 hodin; nabíjecí proud pro první nabíjení - 5 A po dobu asi 50 hodin; maximální přípustný proud pro dynamo a regulaci napětí 2,4 V na článek, tj. celkem 7,2 V - 41 A; elektrolyt - kyselina sírová akumulátorová podle ČSN 65 1236; hustota elekrolytu - 1,285 (v tropech 1,230); maximální teplota elektrolytu - 40 °C (v tropch 50 °C); výška hladiny elektrolytu - 15 mm nad hormíli okraji desek. Na starších vozech (s motory do výrobního čísla 01400) je připojen na hmotu kladný pól. Jestliže však byl některý z těchto starších vozů vybaven dynamem a tegulačním relé značky Bosch, má připojen na hmotu záporný pól.
H - Dvě elektropneumatické houkačky značky Fanfár laděné do harmonického dvouhlasu s akustickým intervalem kvarty nebo velké tercie. Technické údaje: jmenovité napětí - 12 V; spotřeba proudu (jedné houkačky) - 7,5 A; označení typu: houkačka s vysokým tónem - 03-9416.50; houkačka s nízkým (hlubokým tónem) - 03-9416.51; spínací relé - 03-9400.11; úplná souprava 12 V - 03-9690.38; hlasitost obou houkaček ve vzdálenosti 1 m - 110 db; váha soupravy - 3,2 kg; výrobce - PAL-Autobrzdy. Na některých starších vozech se montovaly i elektropneumatické houkačky jiných značek (např. Warszawa).
S - Dva hlavní symetrické světlomety AUTOPAL, průměr 170 mm, typ 08-9303.02/a se dvěma dvouvláknovými žárovkami Bilux 12 V, 35/35 W s paticí BA 20d podle ČSN 30 4311 pro dálková a tlumená světla. Výměna žárovek se děje otevřením víka, které je vpředu ve spodní části zavazadlového prostoru. Víko se otvírá pootočením uzávěru o 90°. Po odstranění víka je dobrýž přístup k parabolám světlometu. Objímka je utěsněna pryžovou manžetou.
S1 - Střední symetrický světlomet AUTOPAL, průměr 170 mm, typ 08-9303.02 se žárovkou jednovláknovou 12 V, 50 W s paticí BA 20s a spínačem umístěným na přístrojové desce vpravo od volantu. Střední světlomet je zapojen do okruhu dálkových světel hlavních světlometů a lze jej rozsvítit, jsou-li rozsvícena dálková světla. V některých státech dopravní předpisy nedovolují používat středního světlometu a proto se nahražuje např. světlometem do mlhy.
Bo - Páčkový odpojovač akumulátorů umístěný nad pravým akumulátorem ve stěně zavazadlového prostoru. Pootočením páčky dozadu se přeruší spojení kladných pólů akumulátorů s hmotoru vozu a celé elektrické začízení vozu je bez proudu.
Pl - Plovák ukazatele stavu paliva v nádrži PAL BPk 265-12.
Uk - Ukazatel stavu paliva v nádrži se světelnou signalizací nedostatku paliva umístěný vlevo pod rychlomětem, typ PAL BK 603-03-12. Je spojen dvěma kabely s plovákoým zařízením zamontovaným v nádrži paliva. Oba spojovací kabely jsou na přístrojích zapojeny do svorek, označených shodnou barvou (modrou a žlutou). Třetí kabel připojený k ukazateli na přístrojové desce, přivádí proud z akumulátorů. Třetí svorka na pouzdře plovákového zařízení slouží k připojení kontrolní svítilny signalizující rezervu paliva. Maximální příkon celého zařízení je 2 W.
St - Stírací souprava Lucas se stíračem typu DR 3, spínačem typu PRS 7 a dvěma speciálními stíracími reménky pro vypouklé (panoramatické) sklo předního okna. Technické údaje: jmenovité napětí - 12 V; normální chod stírače 45 až 50 cyklů za minutu (doba po uplynutí jedné minuty od zapnutí stírače); zrychlený chod stírače - 60 až 70 cyklů za minutu; potřebný proud - při normálním chodu - 2,7 až 3,4 A; při zrychleném cyklu chodu - 2,6 A; proud při zastavení motoru mechanickým přetížením (při uváznutí stírátek ve sněhu nahromaděném na skle apod.) - 15 až 17 A - u studeného motoru, pro provozním zahřátí motoru klesá na 9 až 10 A; přítlačná síla pružiny kartáčů - 125 až 140 p; odpor mezi sousedními lamelami komutátoru - 0,29 až 0,35 Ohmů; odpor budicího vinutí - 8 až 9,6 Ohmů při 15,5 °C; odpor zařazený do okruhu při zapnutí spínače na normální chod - 8,5 až 9,5 Ohmů při 15,5 °C; axiální vůle kotvy - 0,2 až 0,3 mm; síla potřebná k posunování lankem v bowdenu (s odpojeným motorem a stíracími raménky) - max. 2,72 kp. Spínač stírače (na přístrojové desce) má tři pracovní polohy: vypnuto-normální chod-zrychlený chod. Při normálním chodu je v proudovém okruhu motoru stírače zařazen odpor, který snižuje otáčky motoru. Zrychleného chodu stírače se používá při rychlé jízdě za velkého deště; nesmí se naopak používat při silném sněžení nebo při osychání skla, protože v těchto případech překonávají stírátka velké odpory, které by způsobily nadměrné zatížení motoru stírače. Citlivý termostatický přerušovač ve stírači rychle reaguje na nadměrné oteplení i na nadměrné proudové zatížení a okamžitě přeruší okruh proudu, jestliže dojde z jakýchkoli příčin k přetížení motoru stírače. Okruh proudu zůstává přerušen tak dlouho, dokud opět nenastanou normální provozní podmínky.
Vs - Vroubkovaný knoflík spínače stírače skla Lucas, typ PRS 7.
Oj - Tlakový spínač kontroly mazání - ponormá část.
Ko - Zelená kontrolní svítilna mazání s kontrolní žárovkou 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s. Rozsvíti se, když v mazací soustavě není dostatečný tlak. U vozů vyrobených do konce roku 1959 zelená kontrolní svítilna za běhu motoru, tj. když je v mazací soustavě dostatečný tlak oleje.
Dr - Automatický spínač svítilny předního zavazadlového prostoru.
Ap - Svítilna předního zavazadlového prostoru AUTOPAL 08-9340.21 se sufitovou žárovkou 12 V, 5 W s paticí S 8 podle ČSN 30 4319. Žárovka se rozsvítí při otevření víka jsou-li rozsvícena některá světla.
Za - Zapalovač cigaret
Vy1 - Tlačítkový spínač spouštěče umístěný na přístrojové desce vlevo od volantu.
Hr - Relé elektropneumatických houkaček jako elektromagnetický servospínač (spínací relé). Zabraňuje opalování kontatků tlačítkových spínačů na volantu silným proudem, který potřebují houkačky. Je zamontován v prostoru za přístrojovou deskou a je přístupný po sejmutí horního krytu.
C - Modrá kontrolní svítilna dálkových světel s kontrolní žárovkou 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317. Svítí, jsou-li v hlavních světlometech zapnuta dálková světla.
Av - Spínač stropní svítilny umístěný na přístrojové desce vpravo. (Kromě toho se osvětlení vnitřku automaticky zapne při otevření kterýchkoliv dveří).
B - Stropní svítilna AUTOPAL 08-9340.82 se dvěma žárovkami kuličkami 12 V, 15 W s paticí BA 15s podle ČSN 30 4315. U vozů vyrobených v roce 1960 a dalších je ve stropní svítilně jen jedna žárovka a servospínač "Sr" odpadá.
Sr - Elektromagnetický servospínač viz "B".
T - Kontaktní kruh (tlačítko) houkaček na volantu.
P - Dvanáctipólová hlavní pojistková skříňka je namontována ve spodní části přístrojové desky, vlevo vedle volantu. Pojistky jsou namontovány zevnitř na odklopném víku skříňky. Uzávěr víka otevřeme posunutím knoflíku směrem nahoru. Všechny spotřebiče jsou chráněny tavnými pojistkami na 8 A (dříve č. 7 na 25 A, nyní jen č. 11 - 15 A. č. 8 na 6 A, č. 9 na 15 A, ostatní na 8 A). Na starších vozech je odlišné zapojení spotřebičů k pojistkám č. 7 až 12. V pojistkové skříňce těchto vozů je pojistka č. 11 na 15 A ostatní na 8 A. opení je zajištěno dvěma damostatnými pojistkami 15 A, umístěnými pod schránkou na rukavice.
Dv - Dveřní spínače stropní svítilny. U novějších vozů je dveřní automatický spínač jen u dveří řidiče.
Eh - Elektrické hodiny Elektročas, typu AH-603 umístěné na přístrojové desce nad sloupkem řízení volantu. Automaticky se natahují (elektromagnetem) v intervalech 1,5 min. Hodiny mají vlásek ELINVAR, kotvový krok 18 000 HZ a diferenci chodu +- 1,5 minuty za 24 hodiny. Elektrický okruh jistí vestavěna tepelná (bimetalová) pojistka. Knoflík k seřizování ruček na správný čas vyčnívá vespod z otvoru v krytu pod volantem. Knoflík spojuje s hodinami ohebný hřídek (bowden). Před seřizováním ruček se knoflík povytáhne a pak otáčí směrem doprava (ručky obíhají ve směru normálního chodu). Jestliže vznikne zkrat, přeruší vestavěná bimetalová pojistka okruh elektrického proudu. Přerušený okruh můžeme znovu spojit stlačením knoflíku na zadní stěně pouzdra hodin. Regulační zařízení chodu hodin je přístupné otvorem v zadní stěně pouzdra. Otáčíme-li regulátorem (malým šroubovákem) ve směru značky +, zrychlujeme chod hodin, při otáčení opačným směrem - chod hodin zpomalujeme.
Ku - Dvě kontrolní svítilny směrových světel (blikačů) se dvěma žárovkami kontrolními 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317; levá umístěná vlevo od volantu, pravá vpravo od volantu na vozech s jedním dynamem.
Ps - Nožní přepínač dálkových a tlumených světel.
E - Červená kontrolní svítilna nabíjení se žárovkou kontrolní 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s podle ČSN 30 4317. Svítí, je-li zasunut klíček ve spínací skříňce a motor neběží nebo běží jen na malé otáčky. Zhasne jakmile začně dynamo nabíjet.
Sf - Přepínač světel. (Některé vozy mají místo spínací skříňky zapalování "Sk" třípolohovou spínací skříňku s klíčkem, která zároveň zastává i funkci přepínače světel. Změna zapojení je vyznačena ve schématu čárkovaně).
Br - Regulační odpor k regulaci intentzity osvětlení přístrojů na přístrojové desce.
F - Tři svítilny pro nepřímé osvětlní přístrojů na přístrojové desce se třemi sufitovými žárovkami 12 V, 5 W se sufitovou paticí průměr 6 x 36 mm osvětlující rychloměr teploměr oleje, ukazatel stavu paliva, elektrické hodiny.
Sk - Spínací skříňka zapalování viz "Sf" umístěná na přístrojové desce. Typ BCG 01, nové označení 02-9440.31 PAL.
Z - Zásuvka montážní svítilny (montážní svítilna AUOPAL, typ 08-9347.13 je ve výstroji vozu).
Hz - Spínač sedadlové svítilny na čtení.
Dc - Sedadlová svítilna AUTOPAL, typ 08-9340.81 se dvěma sufitovými žárovkami 12 V, 5 W s paticí S 8 podle ČSN 30 4319 umístěná na zadní stěně předních sedadel pro čtení.
G - Tlakový spínač brzdových světel.
Za2 - Zapalovač cigaret umístěný na zadní stěně předních sedadel.
Kb - Připojení rozhlasového přijímače v přístrojové desce pro různé značky. Přijímač se montuje jen na zvláštní objednávku. V novějších vozech se používá TESLA LUXUS 2103 BV, do starších vozů (do výrobního čísla 02115) se montoval typ TESLA BV 2101. Kromě přijímačů TESLA lze zamontovat i celou řadu jiných kvalitních značek např. BLAUPUNKT (Bremen, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Köln), PHILIPS (ND 344 V-01, ND 54L V-01, ND 444 V-01), TELEFUNKEN (TD 61 - ID 11), WANDEL GOTTERMANN (Zikade V, Zikade D). Přijímač TESLA LUXUS má celkový příkon 45 W (proud asi 3,7 A).
Vr - Větrák vozového topení zamonstován v rozváděcí komoře topení a větrání pod předními sedadly poháněný elektromotorkem PAL 02-9540.37, 12 V, 20 W, 4500 ot/min. Motorek je dvoupólový, stejnosměrný s derivačním buzením, konstruovaný pro trvalý provoz ve vodorovné poloze. Rotor je uložen ve stavitelných (kulových) samomazných ložiskách.
Od - Odrušovací kondenzátor.
Vt - Nezávislé benzínové topení značky EBERSPÄCHER B 3 zamontováno v prostoru pod sedadlem řidiče je montováno od výrobního čísla 01801, výrobní číslo karosérie 01821 v provedení 8630/12. U starších vozů bylo montováno nezávislé benzínové topení EBERSPÄCHER B 2.
Vc - Červená kontrolní svítilna topení s kontrolní žárovkou 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s umístěná na přístrojové desce. Po vypnutí topení ještě chvíli svíti (asi 2 minuty) a po tu dobu se topení nesmí znovu zapínat.
P1 - Dvoupólová pojistková skříňka pro nezávislé benzínové topení se 2 tavnými pojistkami 15 A umístěná pod schránkou na rukavice.
Vd - Spínač nezávislého benzínového topení.
Pu - Páčkový přepínač směrových světel (blikačů) umístěný pod volantem. Páčka se přesunuje ve směru kam se bude odbočovat.
Od1 - Odrušovací kondenzátory (jen u vozů s dynamem PAL-Magneton).
Pr - Bimetalový tepelný přerušovač směrových světel (blikačů) PAL.Autobrzdy typ 03-9400.04. Technické údaje: jmenovité napětí - 12 V; příkon 50 W; počet přerušení - 60 až 100 přerušení (kmitů) za minutu.
SZv - Automatický spínač světlometu pro couvání.
Sp - Stejnosměrný, čtyřpólový sériový spouštěč PAL 12 V, typ A 09-9144.12 s ložiskovým víkem č. souč. 603.1.77.89-2 pro krátkodobý provoz. Spouštěč není namontován přímo na motoru, ale na přírubě skříně převodovky a zadní nápravy. Technické údaje: jmenovité napětí - 12 V; jmenovitý výkon - 1,8 k; proud - 550 A; záběrový moment - 2,2 kpm; směr otáčení vlevo (při pohledu na čelo pastorku); montážní vzdálenost mezi čelními plochami pastorku a ozubeného věnce setrvačníku - 3,0 +- 0,25 mm; přítlačná síla pružin kartáčů - min 500 p a max. 800 p; otáčky - 950 ot/min; životnost - 5000 sepnutí; pastorek - počet zubů - 9; modul - 3; úhel záběru - 14°30´; vnější průměr statoru - 112 mm; upevnění spouštěče - přírubové: zasouvání pastorku - elektromagnetické.
Rg - Regulační relé Bosch RS/UA 160/12/24 montované na novějších vozech s motory od výrobího čísla 01401. Na starších motorech je regulační relé PAL-Magneton 12 V, 200 W.
Ap1 - Svítilna pro osvětlení prostoru motoru AUTOPAL 08-9340.21 umístěná na kapotě motoru se sufitovou žárovkou 12 V, 5 W s paticí S 8 podle ČSN 30 4319.
Dv1 - Dotekový automatický spínač svítilny pro osvětlení prostoru motoru.
Vy2 - Tlačítkový spínač spouštěče v prostoru motoru.
D - Stejnosměrné dvoupólové derivační dynamo BOSCH LJ/GJM 160/12/1600 R 31, 12 V montované od výrobního čísla motoru 01401 v rozváděcí skříňi levého chladícícho exhaustoru. Na hřídeli dynama je naklínováno oběžné kolo chladícího exhaustoru s řemenicí pro klínový řemen, poháněný řemenicí na klikovém hřídeli. Na starších vozech bylo montováno dynamo PAL-Magneton, typu 02-9044.00, 12 V, 200 W, 1600 ot/min. Na zvláštní přání lze motor vybavit dměna dynamy PAL-Magneton, typu 02-9054.10, 12 V, 200 W a dvěma regulačními relé PAL-Magneton typu 02-9403.52. Tato úprava se osvědčuje u vozů, jezdících často za nízkých teplot ovzduší a převážně na krátké vzdálenosti v hustém městském provozu Technické údaje dynama Bosch LJ/GJM: jmenovitý výkon 160 W při 1600 ot/min; vnější průměr pouzdra statoru - 112 mm; směr otáčení - vpravo při pohledu ze strany pohonu; max. přípustné přetížení - o 50 % hmenovitého výkonu; maximální proud - 20 A; výkon - 240 W; otáčky nulového výkonu - 1090 ot/min; spínací otáčky - 1170 ot/min; největší přípustné otáčky - 7000 ot/min; stupeň účinnosti - 50% až 70%; max. provozní teplota (měřená na pouzdře) - + 90 °C; setrvačný moment kotvy - 43 kpcm2; max. přípustné zatížení ložisek pohonem (tahem řemenu) - 40 kp; váha - asi 8,5 kg. Na svorku "DF" se nesmí připojovat žádný odrušovací kondenzátor.
Zs - Zapalovací svíčky PAL 14/175 podle normy ČSN 304 143. Vzdálenost elektrod svíček - 0,5 až 0,7 mm. Náhradní Bosch W 175 T1; Marshal 36; Marelli CW 145C, Beru 175/14; AC VF 9; KLG F 70 nebo FA 70; Autolite AL 7; Lodge CS 14 nebo CSN 14; Champion H 10.
R - Rozdělovač PAL-Magneton typu 02-9208.301 s odstředivou a podtlakovou regulací bodu zážehu. Technické údaje: max. otáčky - 2750 ot/min; rozsah regulace podtlakové - 8°; odstředivé - 15°; směr otáčení - vlevo; váha rozdělovače - 1,455 kg; zdvih kontaktů - 0,2 až 0,3 mm; tlak mezi kontakty - 0,7 až 0,8 kp; kapacita kndenzátoru - 0,27 mikrofarad; odpor spojovacího vedení v primárním okruhu 12 V - max. 0,1 ohmu; úhel styku kontaktů při 2750 ot/min - 55°; pořadí zapalování - 1-3-6-2-7-8-4-5.
I - Zapalovačí cívka PAL-Magneton 12 V, typ CED 01, nové označení 02-9215.01 podle normy ČSN 30 4121. Technické údaje: délka jiskry při počtu jisker za min. 3600 - 15 mm; při 14 000 - 6 mm. Náhradní cívky - SCINTILLA 12 V BZ 12/1; Bosch TK 12A 10 mV; LUGAS PA 12 V.
Sz - Dvě žárovky kuličky 12 V, 15 W s paticí BA 15s podle ČSN 30 4315 pro zpětný světlomet umístěné ve dvou skupinových koncových svítilnách viz "K". Světlo je bílé barvy.
J - Dvě žárovky kuličky 12 V, 15 W s paticí BA 15s podle ČSN 30 4315 pro brzdová světla umístěná ve dvou skupinových koncových svítilnách viz "K". Světlo je červené barvy.
K - Dvě zadní skupinové svítilny AUTOPAL 08-9342.40 se dvěma žárovkami kuličkami 12 V, 5 W s paticí BA 15s podle ČSN 30 4316 pro koncová světla. Světla jsou červené barvy.
O - Svítilna pro osvětlení státní poznávací značky se dvěma sufitovými žárovkami 12 V, 10 W s paticí S 8 podle ČSN 30 4319 zamontována v rámu zadní tabulky.

Zapojení pojistek v pojistkové skříňce

Pojistky
1 - pojistka 8 A pro dálkové světlo, kontrolku dálkových světel - svorka 56a.
2 - pojistka 8 A pro dálkové světlo, střední světlomet - svorka 56a.
3 - pojistka 8 A pro levé tlumené světlo, obě světla světlometu pro couvání - svorka 56b.
4 - pojistka 8 A pro pravé tlumené světlo- svorka 56b.
5 - pojistka 8 A pro levé koncové světlo a obrysové světlo, osvětlení zavazadlového prostoru - svorka 58.
6 - pojistka 8 A pro pravé koncové světlo a obrysové světlo, osvětlení státní poznávací značky, osvětlení prostoru motoru, osvětlení přístrojové desky - svorka 58.
7 - pojistka 8 A pro zapalování, spouštěč - svorka 15/54.
8 - pojistka 8 A pro spouštěč - svorka 15/54.
9 - pojistka 8 A pro stírač skla - svorka 15/54.
10 - pojistka 8 A pro kontrolku mazání, ukazatel stavu paliva, přepínač světelných ukazatelů směru - svorka 15/54.
11 - pojistka 15 A pro zapalovač cigaret vzadu, stropní svítilnu, houkačku - svorka 30.
12 - pojistka 8 A pro stropní svítilnu, brzdová světla, elektrické hodiny, zásuvku montážní svítilny, zapalovač cigaret na přístrojové desce, svítilnu na čtení na opěradle předních sedadel - svorka 30.
P1 - pojistka - dvě po 15 A pro topení.

Schéma zapojení přerušovače a směrových světel (blikačů)

Schéma zapojení přerušovače
Bu - Přední a zadní směrová světla (blikačů).
Ku - Kontrolní svítilny směrových světel (blikačů), na přístrojové desce
Pu - Přepínač směrových světel pod volantem.
P - Pojistka č. 12 v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Pr - Telený přerušovač směrových světel.

Schéma zapojení stírače a spínače LUCAS

Schéma zapojení stěrače LUCAS
St - Stírač LUCAS.
B - Budící vinutí.
R - Odpor.
D a E - Svorky ramének kartáčů.
Vs - Koncový (doběhový) vypínač.
Pr - Termostatický přerušovač.
Ks - Svorkovnice.
J - Spínač LUCAS PRS 7 (na přístrojové desce).
P - Pojistka č. 11 v pojistkové skříňce na přístrojové desce..

Označení barev vodičů:
m - modrá; č - černá; o - oranžová; h - hnědá; c - cihlově červená; b - bílá; z - zelená.

Propojení kontaktů spínače "J" v jednotlivých pracovních polohách:
Vypnuto (1-2) (5-6) (10-11)
Normální chod (13-1) (4-5) (8-10)
Zrychlený chod (12-13) (3-4) (7-8)


Schéma zapojení elektropneumatických houkaček FANFAR:

Schéma zapojení houkaček FANFAR
H - Houkačky.
P - Pojistka č. 9 (15 A) v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Hr - Elektromagnetický servospínač (spínací relé).
T - Tlačítkový spínač (kontrolní kruh na volantu).

ZPĚT