Logo Tatra

Schéma zapojení elektrického zařízení a příslušenství automobilu Tatra 2-603

Jaroslav Cholevík
Schémata elektrických zapojení osobních automobilů, NADAS 1968


Umístění elektrických zařízení v automobilu Tatra 2-603
Schéma elektrického zapojení vozu Tatra 2-603
M - Dva světlomety do mlhy se dvěma žárovkami 12 V, 25 W s paticí BA 15s (jako zvláštní přístušenství).
S - Dva hlavní asymetrické světlomety AUTOPAL, průměr 170 mm se dvěma dvouvláknovými žárovkami 12 V, 45/40 W s paticí P 45 t pro dálková a tlumená světla. Výměna žárovek se provede po odmontování přední stěny zavazadlového prostoru. Dva střední světlomety AUTOPAL, průměr 170 mm se dvěma jednovláknovými žárovkami 12 V, 50 W s paticí BA 20s umístěné vpředu společně s hlavními světlomety.
Bu - Dvě přední sdružené svítilny s průsvitnými kryty pro blikací ukazatele směru a obrysová světla se dvěma žárovkami kuličkami 12 V, 35 W s paticí BA 20s pro blikací ukazatele směru a dvěma žárovkami kuličkami 12 V, 5 W pro obrysová světla.
A - Dva olověné akumulátory 6 V, 82 Ah zapojené do série podle normy 3 ST 82 ČSN 36 4311 uložené ve volných prostorách předních blatníků nad podběhy pro kola (na každé straně jeden). K akumulátorům je přístup z předního zavazadlového prostoru po odejmutí bočních vík. Víko se otvírá pootočením uzávěru o 90° šroubovákem. Uzeměn je záporný pól. Podle hustoty lze dost přesně zjistit stav nabití akumulátorů: hustora 32° Bé (měrná váha 1,285 g/cm3) - dobře nabitý; hustota 27° Bé (měrná váha 1,230 g/cm3) - z poloviny nabitý; hustota 18° Bé (měrná váha 1,143 g/cm3) - úplně vybitý. Uvedené hodnoty platí pro elektrolyt teploty 20 °C. Pro tropické podnebí platí hodnoty menší (asi o 2° Bé). Technické údaje: stejné jako u Tatry 603.
H - Dvě elektropneumatické houkačky značky Fanfár laděné do harmonického dvouhlasu s akustickým intervalem kvarty nebo velké tercie. Technické údaje: viz údaje u Tatry 603.
Sb - Spínač středních světlometů umístěný vpravo na přístrojové desce.
Bs - Automatický spínač osvětlení předního zavazadlového prostoru umístěný na levé straně karosérie zavazadlového prostoru.
Bz - Svítlina předního zavazadlového prostoru AUTOPAL 08-9340.21 se sulfitovou žárovkou 12 V, 5 W s patcí S 8. Žárovka se rozsvítí při otevření víka, jsou-li rozsvícena některá světla.
Bo - Páčkový odpojovač akumulátorů umístěný nad pravým akumulátorem ve stěně zavazadlového prostoru. Pootočením páčky dozadu se přeruší spojení kladných pólů akumulátorů s hmotoru vozu a celé elektrické začízení vozu je bez proudu.
Pu - Páčkový přepínač blikacích ukazatelů směru a světelné houkačky. Páčka se přesunuje ve směru, kam se bude odbočovat. Nadzdvižením rukojetí páčky směrem k volatnu se v kterékoliv poloze spínače spínají dálková světla v hlavních světlometech; střídání mechanického zapínání a vypínání dálkových světel se používá jako tzv. světelné houkačky.
Pr - Bimetalový tepelný přerušovač blikacích ukazatelů směru PAL-Autobrzdy typ 03-9400.04. Jen na 12 V, příkon 50 W, počet přerušení 60 až 100 za minutu.
Hr - Relé elektropneumatických houkaček jako elektromagnetický servospínač (spínací relé). Je umístěn v prostoru za přístrojovou deskou a je přístupný po sejmutí horního krytu.
T - Tlačítko elektrických houkaček jako kontaktní kruh na volantu.
Za - Zapalovač cigaret, umístěný vpravo na přístrojové desce.
Mv - Spínač světlometů do mlhy umístěn na přístrojové desce (jako zvláštní příslušenství).
Pa - Sdružený přístroj s kontrolními světly pod volantem.
Ku - Dvě kontrolní svítilny blikacích ukazatelů směru se dvěma kontrolními žárovkami 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s umístěné na pravé a levé straně dole sdruženého přístroje. Svítilny mají tvar šipek (pravé a levé).
C - Modrá kontrolní svítilna dálkových světel s kontrolní žárovkou 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s umístěná vlevo dole sdruženého přístroje.
E - Červená kontrolní svítilna nabíjení s kontrolní žárovkou 12 V, 1,5W s paticí BA 9s umístěná vlevo dole ve sdruženém přístroji. Svítí, je-li zasunut klíček spínací skříňky a motor neběží nebo běží jen na malé otáčky. Zhasne jakmile začně dynamo nabíjet.
Ko - Zelená kontrolní svítilna mazání s kontrolní žárovkou 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s. Rozsvítí se, když v mazací soustavě není dostatečný tlak, zhasne při správném tlaku.
F - Svítilna pro vnitřní osvětlení sdruženého přístroje s kontrolní žárovkou 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s.
Kd - Kontrolní svítilna nezapojena.
Vc - Červená kontrolní svítilna topení s kontrolní žárovkou 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s umístěná vpravo dole ve sdruženém přístroji. Svíti, jestliže běží větrák topného přístroje, je-li v činnosti žhavicí svíčka popřípadě při některé poruše.
Ab - Kontrolní svítilna rezervy paliva s kontrolní žárovkou 12 V, 1,5 W s paticí BA 9s umístěná vpravo dole ve sdruženém přístroji. Rozsvítí se, jestliže v nádrži paliva zbývá palivo asi na 50 km jízdy.
Z - Zásuvka montážní svítilny umístěná vlevo pod přístrojovou deskou.
St - Vedení ke stírací soupravě LUCAS se stíračem typu DR 3, spínačem typu PRS 7 a dvěma speciálními stíracími reménky pro vypouklé (panoramatické) sklo předního okna. Technické údaje: jmenovité napětí - 12 V; normální chod stírače 45 až 50 cyklů za minutu (doba po uplynutí jedné minuty od zapnutí stírače); zrychlený chod stírače - 60 až 70 cyklů za minutu; potřebný proud - při normálním chodu - 2,7 až 3,4 A; při zrychleném cyklu chodu - 2,6 A; proud při zastavení motoru mechanickým přetížením (při uváznutí stírátek ve sněhu nahromaděném na skle apod.) - 15 až 17 A - u studeného motoru, pro provozním zahřátí motoru klesá na 9 až 10 A; přítlačná síla pružiny kartáčů - 125 až 140 p; odpor mezi sousedními lamelami komutátoru - 0,29 až 0,35 Ohmů; odpor budicího vinutí - 8 až 9,5 Ohmů při 15,5 °C; odpor zařazený do okruhu při zapnutí spínače na normální chod - 8,5 až 9,5 Ohmů při 15,5 °C; axiální vůle kotvy - 0,2 až 0,3 mm; síla potřebná k posunování lankem v bowdenu (s odpojeným motorem a stíracími raménky) - max. 2,72 kp. Spínač stírače (na přístrojové desce vlevo) má tři pracovní polohy: vypnuto-normální chod-zrychlený chod. Pracovní polohy viz legenda u Tatry 603.
B - Stropní svítilna AUTOPAL se žárovkou kuličkou 12 V, 15 W s paticí BA 15s.
Ds - Dveřní spínač stropní svítilny je automatický a umístěn u dveří řidiče.
Av - Spínač stropní svítilny umístěný na přístrojové desce vpravo od volantu.
Mc - Tlakový spínač kontrolního světla mazání - ponormá část.
On - Reostat k regulaci intenzity osvětlení sdruženého přístroje.
Pl - Plovák ukazatele stavu paliva v nádrži.
Os - Dvě boční obrysové svítilny jako parkovací (jen jako zvláštní příslušenství).
Gc - Spínač parkovacích svítilen umístěn vlevo od volantu na přístrojové desce.
P - Dvanáctipólová hlavní pojistková skříňka je zapuštěna v podlaze vedle sedadla řidiče. Je pro tavné pojistiky a to pojistka č. 1 a 8 á 15 A; pojistky č. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 a 11 je á 8 A; č. 7 a 12 je á 25 A.
Vt - Nezávislé benzínové topení a větrání značky PAL 3 COB 1 nebo značky EBERSPÄCHER B3 umístěno pod levým předním sedadlem. Pracuje nezávisle na činnosti motoru a proto se vůz může učinně vytápět i když je motor v klidu. Přístroj lze využít i k nucenému větrání vozu. K topnému přístroji se přivádí čerstvý vzduch bočním kanálem na levé straně vozu od vstupního otvoru v levém předním blatníku (nad držákem pryžového nárazníku).
Ps - Nožní přepínač dálkových a tlumených světel.
Ss - Spínací skříňka obrysových a hlavních světel. Povytažením knoflíku do první polohy se zapínají obrysová světla (v předních sdružených svítilnách); úplných vytažením knoflíku až na doraz se zapnou hlavní světlomety; v obou polohách se zároveň zapnou červená koncová světla v zadních sdružených svítilnách. Spínací skříňka je umístěna vpravo od volantu na přístrojové desce.
Sk - Spínací skříňka zapalování a spouštění s klíčkem umístěná vlevo od volantu na přístrojové desce. Zasunutím a pootočením klíčku doprava se zapíná okruh zapalování; dalším pootočením klíčku až na doraz se uvede do činnosti elektrický spouštěč motoru.
Sd - Automatický spínač světlometu pro zpětnou jízdu.
Ki - Odrušovací kondenzátor.
D - Stejnosměrné dvoupólové derivační dynamo BOSCH LJ/GJM 160/12/1600 R 31, 12 V nebo dynamo PAL-Magneton typ 02-9054.14, 12 V, 300 W, 1600 ot/min. Technické údaje: PAL - provozní napětí - 14,5 V; max. zattížení - 21 A; začátek nabíjení - 1200 ot/min; jmenovité otáčky - 1600 ot/min; max. počet otáček - 8000 ot/min; směr otáčení - vpravo; přibližná váha - 7,2 kg; průřezy vodičů - D+ 4 mm2, 2 - 1,5 mm2.
Rg - Regulační relé Bosch RS/UA 160/12/24 nebo PAL-Magneton typ 02-9407.05, 12 V, 300 W. Technické údaje: PAL-omezovací proud max. 26 A; průřezy vodičů - D+-6 mm2, M - 1,5 mm2, B - 1,5 mm2, přibližná váha - 0,65 kg.
R - Rozdělovač PAL-Magneton, typ 02-9208.305 s odstředivou a podtlakovou regulací bodu zážehu. Technické údaje: max. otáčky - 2750 ot/min; rozsah regulace podtlakové - 7°30´; odstředivé - 12°; směr otáčení - vlevo; váha - 1,22 kg; zdvih kontaktů - 0,25 až 0,35 mm; tlak mezi kontakty - 750 +- 50 p; kondenzátor - 0,27 mikrofarad; odpor spojovacího vedení v primárním okruhu 12 V - max. 0,1 ohmu; úhel styku kontaktů do 2750 ot/min - 65 % +5% -10 %; pořadí zapalování - 1-3-6-2-7-8-4-5; základní předstih - 15° před horní úvratí (pro palivo s oktanovým číslem 84 a vyšším).
Zs - Zapalovací svíčky PAL-SUPER 14-7 nebo PAL-SUPER 14-8, vzdálenost elektrod svíček - 0,8 mm. Použitelné svíčky jiných značek - KLG F 100; Bosch W 225 T 7; Champion H 9; Marschal 35 B.
I - Zapalovačí cívka PAL-Magneton 12 V, typ 02-9215.01. Technické údaje: délka jiskry při počtu jisker za min. 3600 - 15 mm; při 14 000 - 6 mm.
Sp - Stejnosměrný, čtyřpólový sériový spouštěč PAL 12 V, typ 09-9144.17. Technické údaje: jmenovité napětí - 12 V; jmenovitý výkon 1,8 k; proud - 550 A; záběrový moment - 2,2 kpm; směr otáčení vlevo; otáčky - 950 ot/min; životnost - 5000 sepnutí; pastorek - počet zubů - 9; modul - 3; úhel záběru - 14°30´; vnější průměr statoru - 112 mm; upevnění - přírubové: zasouvání pastorku - elektromagnetické.
Vy - Tlačítkový spínač spouštěče v prostoru motoru.
K - Dvě koncové skupinové svítilny se dvěma žárovkami kuličkami 12 V, 15 W s paticí BA 15s pro blikací ukazatele směru, dvěma žárovkami kuličkami 12 V, 15 W s paticí BA 15s pro zpětný světlomet a dvěma dvouvláknovými žárovkami kuličkami 12 V, 15/5 W s paticí BA 15s pro brzdová a koncová světla.
Sz - Svítilna světlometu pro zpětnou jízdu viz "K".
Bu - Svítilna blikacích ukazatelů směru zadní viz. "K".
J - Svítilna brzdových světel viz "K".
O - Svítilna pro osvětlení státní poznávací značky se dvěma sulfitovými žárovkami 12 V, 10 W s paticí S 8 zamontována v rámu zadní tabulky.
G - Tlakový spínač brzdových světel.

---------------- znační zvláštní příslušenství.

Číslice u vodičů značí průřezy vodičů v mm2.


Zapojení pojistek v pojistkové skříňce

Pojistky
1 - pojistka 15 A pro dálkové světlo - levý světlomet, oba střední světlomety - svorka 56a.
2 - pojistka 8 A pro dálkové světlo - pravý světlomet, kontrolní světlo dálkových světel - svorka 56a.
3 - pojistka 8 A pro tlumené světlo - levý světlomet - svorka 56b.
4 - pojistka 8 A pro tlumené světlo - pravý světlomet - svorka 56b.
5 - pojistka 8 A pro levé obrysové a koncové světlo, osvětlení zavazadlového prostoru - svorka 58.
6 - pojistka 8 A pro pravé obrysové a koncové světlo, osvětlení státní poznávací značky, vnitřní svítilnu sdruženého přístroje, obě světla pro couvání - svorka 58.
7 - pojistka 25 A pro přívod proudu k nezávislému benzínovému topení (další pojistka topení je v malé pojistkové skříňce přímo na topném přístroji), parkovací svítilny pokud jsou montovány - svorka 30.
8 - pojistka 15 A pro houkačky, zapalovač cigaret - svorka 30.
9 - pojistka 8 A pro stropní svítilnu, zásuvku montážní svítilny - svorka 30.
10 - pojistka 8 A pro brzdová světla - svorka 30.
11 - pojistka 8 A pro stírače skla - svorka 15. Na tuto pojistku se připojuje i elektrické zařízení k nastřikování vody na okno.
12 - pojistka 25 A pro blikací ukazatele směru, ukazatel stavu poliva, kontrolky nabíjení a mazání. Na tuto pojistku se připojuje i elektrické palivové čerpadlo pokud se montuje svorka 15.

ZPĚT