Logo Tatra

Dodatek k dílenské příručce Tatra 2-603

Strana 05

Strana 5
Rozlišení výfukových ventilů04   < 05 >   06Olejové čerpadlo motoru