Logo Tatra

Dodatek k dílenské příručce Tatra 2-603

Strana 03

Strana 3
Rozvod motoru02   < 03 >   04Rozlišení výfukových ventilů