Logo Tatra

Výrobní čísla

Výrobní číslo vozu (podvozku), např. 11075-02, je vyznačeno na výrobním štítku vozu. Výrobní štítek vozidla je umístěn u starších vozů na levé straně v předním zavazadlovém prostoru, u novějších na pravé.

Vozy T2-603 vyráběné od 12/1963 do 7/1966 mají výrobní čísla 001-1701.

Vozy T2-603 Model 66 nesou čísla 1702 až 2133.

Vozy T2-603 Model 67 začínají číslem 2134.

Výrobní číslo karosérie je jiné než číslo podvozku a je umístěno spolu s rokem výroby karosérie na zvláštním plechovém štítku umístěném v zavazadlovém prostoru. Číslem karosérie je také označeno víko zavazadlového prostoru.

Výrobní číslo motoru je vyraženo na skříni motoru vlevo vedle palivového čerpadla. U posledních vozů je samotné výrobní číslo motoru vyraženo na štítku umístěném na kříni motoru vedle indukční cívky. Výrobní číslo motoru je složeno z několika údajů, např.:

T 603 H 0245.50.75.64

T 603 H - typ motoru (starší typy T603A (pro T805), T603F, T603G)
0245 - výrobní číslo motoru
50 - označení sériového motoru
75 - vrtání válců v mm
64 - dvojčíslí roku výroby ("64" = 1964)

nebo u novějších motorů:

T 603 H 11153.1.50.75.74

T 603 H - typ motoru (starší typy T603A (pro T805), T603F, T603G)
11153 - výrobní číslo motoru
1 - označuje motory vyrobené po rekonstrukci rozvodu (nové provedení zdvihátek ventilů, vačkového hřídele a úprava motorové skříně)
50 - označení sériových motorů pro přímou montáž do vozidla ve výrobním závodě (motory dodávané jako ND mají označení "52")
75 - vrtání válců v mm
74 - dvojčíslí roku výroby ("74" = 1974)

Motory po rekonstrukci rozvodu jsou číslovány znovu od 001.


ZPĚT