Logo Tatra

Chlazení motoru vozu T 603

Mackerle, J.: Vzduchem chlazené vozidlové motory

Motor T 603 F

Pohled na termostat

U vozu Tatra T 603 je použito regulace chlazení změnou teploty chladícího vzduchu. Na obrázku nahoře je celkový pohled na motor Tatra T 603 F. Dobře je vidět ventilátory, které odsávají vzduch kolem karburátoru a sacího potrubí přes válce a vytlačují vzduch nejkratší cestou otvory v zadním nárazníku do volné atmosféry.

Na obrázku vpravo je pohled na termostat ovládající klapku regulace chlazení. Regulační klapka je ovládána měchovým termostatem. Vzduch vystupující z ventilátorů je uzavřenou klapkou ohýbán nahoru a klapkou otevřenými horními otvory vstupuje do motorového prostoru a znovu nasává kolem karburátoru do motoru.

Při částečně otevřené klapce uniká část vzduchu zadním otvorem do volné atmosféry a část se ohýbá nahoru do motorového prostoru. Při zahřátém motoru je klapka v horní poloze a otvory do motorového prostoru jsou uzavřeny.

V tomto případě se vzduch přivádí do motorového prostoru z lapačů vzduchu v zadních blatnících, které částečně využijí dynamického tlaku vzduchu. Vzduch prochází velkým prostorem v zadním blatníku, kde ztrácí rychlost a zbavuje se hrubých nečistot a do motorového prostoru prochází děrovanou stěnou. Tato děrovaná stěna a prostor v zadním blatníku zabraňují pronikání hluku motoru do karosérie.

Pohled na motor

ZPĚT